- שיעור כללי במסכת קידושין גביית חוב מלווה של הלווה, ביאור החידוש בדין זה ותירוץ שיטת הרמב"ם בנושא.

הרב משה טוביאנה 17.02.21

צפה בשיעור