מחזור כ"ה מתגייסים מתוך גיבוש שמחה וסיום מסכת

01.01