עושים חייל! גם כומתה של המפקד וגם סיום מסכת בקרבי ! כבוד נועם ומשה מצדיעים לכם !!!!

01.01