כ"אספקלריה המאירה" מאחורי מסכים ומסכות אבל פנים אל פנים

מיקום: בית המדרש ובכיתות 01.01