עושים חייל! יש לנו מפקד חדש:) זוכים לביקורים ביקרנו את חילנו וגם זכינו לביקור של חיילים אצלנו

01.01