עושים חייל! ביקרנו את חילנו וגם זכינו לביקור של חיילים אצלנו

01.01